มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันแพทย์แผนบูรณาการ
และเวชศาสตร์ชะลอวัย

ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา

Everything In Once PlacE

สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

เป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมของโลกให้ ประชาชนมีความรู้ในด้านสุขภาพ องค์รวมเพื่อให้มีฐานรากสุขภาพที่ แข็งแรงจากตนเองและครอบครัว และให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลาก หลายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ ป้องกันและรักษาโรคและความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

ป้องกันและรักษาโรค

จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นหมอด้วยตนเองในบ้านและในครอบครัว เพื่อการป้องกัน บำบัดเบื้องต้น ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อพึ่งพายาและพึ่งพาหมอให้ลดน้อยลง

ลดการใช้ยา

จัดทำวิจัยและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ตามความต้องการหรือการเห็นปัญหาในมุมมองของแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

เวชศาสตร์ชะลอวัย

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ในขณะที่แพทย์ทางเลือกหลายสาขาไม่ได้ มีผลการวิจัยรองรับทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถจะทำให้เกิดการยอมรับเพื่อมาบูรณาการเข้าไปในกระแสแพทย์แผนหลักได้

Rima – Video

วิดิโอแนะนำหลักสูตร

Knowledge

สาระน่ารู้

การแพทย์แผนบูรณาการ 7/5/2562

วิธีการทางการแพทย์มีหลายวิธีทั้งการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาโรคด้วยธรรมชาติบำบัดก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคของอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนบูรณาการ จะมาเจาะลึกที่มาเรื่องราวของศาสตร์แพทย์แผนไทย...

กรมการแพทย์ ยินดีร่วม ม.รังสิต วิจัย “กัญชา” ยับยั้งมะเร็งปอดใน 4 รพ. เปิดลงทะเบียนอบรมจ่ายกัญชารุ่นสอง 10 พ.ค.นี้

กรมการแพทย์ ยินดีร่วม ม.รังสิต วิจัย "กัญชา" ยับยั้งมะเร็งปอดใน 4 รพ. เปิดลงทะเบียนอบรมจ่ายกัญชารุ่นสอง 10 พ.ค.นี้...

พวกเราคือ

ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.นพ.ดร.กระแส  ชนะวงศ์

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ปราโมทย์  นาครทรรพ

ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ

รองประธานกรรมการ

พญ.ดร.ประภา  วงศ์แพทย์

พญ.ดร.ประภา วงศ์แพทย์

รองประธานกรรมการ

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

“เป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการ และการฝึกอบรมให้

ประชาชนมีความรู้ในด้านสุขภาพ”

สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

0-2997-2222-30 ต่อ 3244

info@rima.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

Phone

0-2997-2222-30 ต่อ 3244

Location

ตึก…….
มหาวิทยาลัยรังสิต

Email

support@divipharm.com

Store Ours

จ-ศ: 9.00 – 16.00
ส-อ: 9.00 – 15.00

ติดต่อเรา